Dan naar Beek voor het bevrijdingsmonument. Daar was het net weer te zonnig want alles achter me en ik ook weerkaatsten in het monument voor de oorlogsslachtoffers.

Op 20 september probeerden de Duitsers Beek te heroveren. De aanvallen werden door de Amerikanen afgeslagen.

Luitenant John P. Foley plantsoen Het bevrijdingsmonument