zondag 23 september 2007

Van Anton van Ensbergen (Liberty Jump Team en Island depot) hadden we gehoord dat er deze dag om half twaalf en om half één parachutisten van het Liberty Jump Team en de Engelse en Nederlandse Pathfinder Group zouden springen vanuit een Dakota C47, op de dropzone van de 508th PIR. Een bataljon van het 504th PIR is hier door een misdropping ook geland. Deze DZ is vlakbij het Bevrijdingsmuseum van Groesbeek. Wij parkeerden onze auto bij het museum en liepen naar de DZ, ongeveer 2 km. Vanaf het punt waar we eerst stonden hadden we toch niet zo'n goed uitzicht als we gehoopt hadden. Dit kwam doordat de parachutisten achter een maïsveld landen en de zon stond ongunstig. We gingen dus op zoek naar een betere plek. We zijn een paar jeeps achterna gelopen en kwamen bij een punt uit van waar we ze heel goed konden zien landen. Daar ontmoetten we Anton ook. Hij was met de tweede stick rond half twaalf gesprongen.
Marc met veteraan Bobby Hunter van de 101st Airborne Division Rond half één sprongen er weer twee sticks en daarna nog drie parachutisten met moderne parachutes in vrije val.
Na dit alles waren we niet gelijk weggegaan en er bleek nog meer te gebeuren. Eerst kregen de parachutisten die hun vijfde sprong gemaakt hadden Nederlandse wings uitgereikt. Daarna gingen ze in mars naar een punt een halve km verderop waar ze uitleg kregen van MIA researcher Ben Overhand over wat zich heeft plaatsgevonden op deze DZ. Ben houd zich al sinds 1983 bezig met opsporen van vermiste soldaten (Missing In Action, MIA) in de omgeving van Nijmegen.
De weg waaraan het museum staat, de Wylerbaan, was de frontlinie tijdens een Duitse tegenaanval op 18 september. De DZ lag aan de Duitse kant en zou op deze dag gebruikt worden als LZ voor Gliders. Het lukte de Amerikanen om de LZ weer te heroveren en op hetzelfde moment waren de Gliders er al aan het landen. Nadat de Gliders geland waren werd de LZ overgelaten aan de Duitsers. Er waren echter nog wel Amerikaanse buitenposten aan deze kant van de weg.
Op 27 september werden deze posten door een zeer grote Duitse troepenmacht ondersteunt met tanks, aangevallen. De buitenposten werden van drie kanten aangevallen en de situatie voor de Amerikanen die daar zaten was hopeloos. De parachutisten op buitenpost boerderij Heuvelhof kregen vanwege de hopeloosheid van de situatie de opdracht: ieder voor zich terug naar de eigen linies aan de andere kant van de weg. Er zijn dus een groot aantal parachutisten gevangengenomen en/of omgebracht. Een aantal van deze slachtoffers liggen nog steeds op deze DZ, waaronder staff sergeant David 'Rosie' Rozenkrantz.
Na deze uitleg werd er één minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers. Waarna er nog geposeerd werd voor een groepsfoto. We stonden nog wat na te praten en toen kwam er ter sprake dat één van de parachutisten een vlag bij zich had die William Leonard van de 504th PIR op 20 september met de Waaloversteek bij zich droeg en had gebruikt om zijn verwondingen af te dekken.


Dakota C47 De parachutisten De parachutisten De landing
De landing De sprong vanuit de Dakota De parachutisten De parachutisten
De parachutisten De landing Een parachutist komt de DZ af Een parachutist
Drie parachutisten kijken naar de moderne parachutes Parachutist met een moderne parachute De landing Onderweg de DZ af
Uitreiking van de wings voor de vijfde sprong Mars Luisteren naar de uitleg Luisteren naar de uitleg
Hier hebben de gevechten afgespeeld De DZ/LZ Buitenpost boerderij Heuvelhof Hier was Rozenkrantz voor het laatst gezien
Één minuut stilte De parachutisten die deze dag sprongen Een aantal parachutisten bij een jeep Deze vlag heeft de Waaloversteek meegemaakt. Dit soort vlaggen werd gebruikt om buitgemaakte voertuigen te markeren als geallieerd